Om CEKON

Om oss

Vi är certifierade maskinsäkerhetsspecialister och har gedigen kunskap om  maskinsäkerhet och CE-märkning. Med många års erfarenhet av stora och komplexa investeringsprojekt inom process- och tillverkningsindustrin är vi övertygade om att vi har den kunskap som krävs för att på ett kostnadseffektivt sätt lyckas med produktionsanpassad säkerhet. 

Vi har ett stort nätverk av samarbetspartners i de fall vi behöver stärka upp med specialistkompetens inom processäkerhet och/eller tredjepartsgranskning. 

GÖR SOM VÅRA KUNDER – FÖRBÄTTRA DIN ARBETSMILJÖ OCH UNDVIK OACCEPTABLA RISKER MED OSS!

Vår vision

Alla arbetsgivare är enligt arbetsmiljölagen skyldiga att främja för en god arbetsmiljö, men kraven som följer med ansvaret kan ibland upplevas som motstridiga till en effektiv och lönsam produktion. Det anser vi på CEKON vara en felaktig föreställning som i många fall bygger på okunskap.

Vår vision, utöver att hjälpa våra uppdragsgivare att uppfylla grundläggande hälso- och säkerhetskrav, är att bidra till en mer produktionsanpassad säkerhet. Det skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv produktion och tryggare arbetsmiljö. 

Vi är CEKON

Håkan Eklund

Håkan Eklund

CMSE® Certified Machinery Safety Expert
CECE Certified Expert in CE Marking (TÜV Nord – Pilz)
CEFS Certified Expert in Functional Safety (TÜV Nord – Pilz)
Joakim Ryer

Joakim Ryer

CMSE® Certified Machinery Safety Expert
CECE Certified Expert in CE Marking (TÜV Nord – Pilz)

Rulla till toppen